THE EAGLES INN

Bar Kitchen Staff

Wales


Swyddi Bar/Cegin

Isafswm o 16 awr yr wythnos yn ystod tymor yr Haf.

Bydd shiffts yn cylchdroi pob wythnos ac yn cynnwys penwythnosau a nosweithiau.

Cyfle delfrydol i oedran 16+ neu unrhyw un sydd eisiau gwaith achlysurol.

Yn ddelfrydol bydd ymgeiswyr hefo/yn gallu:

-Profiad o weini a pharatoi bwyd
-Profiad o waith bar
-Gallu cyfathrebu'n hyderus yn y Gymraeg a'r Saesneg
- Gallu gweithio o dan bwysau
-Ymroi i weithio fel rhan o dîm i ateb gofynion y cwsmer
-Dealltwriaeth o safonau diogelwch a hylendid bwyd.

Ceir hyfforddiant llawn a chefnogaeth ar gyfer holl rinweddau'r swydd.

Bar / Kitchen Vacancies

Minimum 16hrs during Summer term.

Shifts will rotate each week and include evenings and weekends.

This is an ideal opportunity for 16+ or anyone wanting casual work.

Applicants will ideally have:

-Experience serving and preparing food -Experience in bar work
-Can communicate in both Welsh & English -Can work under pressure
-Can work as part of a team to cater to the needs of customer
-Understanding of food & hygiene regulations
Full training and support will be given to successful applicants

Interested? Don't hesitate! Click "apply" now!

Next job

Michael Page Sales

Grocery Sales Controller

England

Previous job

Anonymous

Hotel Bar Host

London & Home Counties, England